Solicitude de Certificado COVID

Para facer a solicitude dende a APP “Sergas Móbil” teremos que tela instalada

Play Store – Android <> APP Store

Unha vez instalada seguiremos os seguintes pasos:

1.- Abrimos “Sergas Móbil

2.-No menú escolleremos “Certificados COVID

3.- A continuación escolleremos o tipo de identificación, que poderá ser “Seguridade Alta” , se temos Certificado Dixital e/ou CHAVE365 ou “Seguridade Media

4.- Escollendo “Acceder con Seguridade Media” enviarannos un SMS ao móbil que teña o Sergas rexistrado, no momento en que pulsemos en “enviar código“.

5.- Se non teñen ningún móbil rexistrado aparecerá a seguinte mensaxe:

6.- Accederemos ao menú principal, situado na esquina superior esquerda

6.1.- Seleccionaremos o Paciente previamente rexistrado. Se non estamos rexistrados teremos que rexistrarnos.

Unha vez seleccionado, escollemos “Xestión de Pacientes

7.- Seleccionamos o paciente desexado

8.- Apareceranos unha ventana cos datos do paciente:

9.- Pulsamos na icona do lápis para engadir o número de teléfono móbil onde queremos recibir as notificacións.

Para facer modificacións temos que acceder con seguridade alta (Certificado Dixital ou CHAVE365) tal como nolo notificarán coa seguinte xanela:

10.- Ao pulsar en “Acceder” redirixiránnos automáticamente á web de É-Saúde, tal como se amosa na seguinte imaxe:

Se non temos o Certificado Dixital teremos que teclear o noso NIF e o contrasinal CHAVE365

11.- Se o contrasinal é correcto xa poderemos editar os datos do noso número de móbil:

12.- Unha vez engadido o número de móbil pulsaremos en “Enviar

13.- Temos que seleccionar o tipo de alertas que desexamos recibir. Sen non escollemos ningunha aparecerá a seguinte mensaxe:

14.- Automáticamente chegaranos un código de confirmación de 6 cifras, que teremos que validar para confirmar a solicitude.

(Dito código debería ser automáticamente leído pola APP, aínda que nos chegará tamén como mensaxe)

15.- Ao procesar dita validación xa poderemos recibir mensaxes SMS, tal como nos confirmarán:

Só temos que pulsar en “volver

16.- Agora sí xa será posible ir á sección “Certificados COVID(menú do que a imaxe aparece no punto 2) e ao pulsar en “Certificado Covid Dixital UE de vacinación” o certificado será automáticamente xerado.

17.- Xa é posible visualizar, compartir e/ou descargar o noso certificado