Press "Enter" to skip to content

Cotexar

É moi importante cotexar a información antes de compartila, co fin de evitar a difusión masiva da desinformación e conseguir que non se faga viral.

ONU <> Organización Mundial da Saúde <> 14 horas (podcast RNE)

Exemplos:

chegada á lúa   <>    antimalware, influencers <>   Salud Pública <> información científica

  o contable que destapa masacres e corrupcións <>  periodismo <> correos electrónicos

o problema de non cotexar información <> comentarios falsos <>

rumores <> Comisión Europea <> Coronavirus <> Coronavirus – newtral <> Salud Sin Bulos <> xuventude <>

Ferramentas

Verba – analizar o contido dos telexornais de RTVE

Web Archive – versións antigas de páxinas web

desenmascarame – detectar webs falsas

BOE

el BOE nuestro de cada día <> Instagram

Alimentación

AESAN <>

Amnistía Internacional

conxunto de ferramentas en citizen evidence

Maldita

ferramentas de verificación en Maldita

Pasos a verificar

Imaxes

Imaxes

cómo recoñecer Fotos falsas

en qué debemos fixarnos

cómo descubrir fotografía falsa

comprobar imaxe manipulada


imaxe exemplo 1

Fast Image Research

extensión para chrome Fast Image Research

Google Imaxes

consulta imaxes dende Google Imaxes

imaxe exemplo 1


análise de imaxes mediante IA

integrar en ChromeGoogle Lens

ImgOps

image operations meta-tool ImgOps

imaxe de exemplo

metadatos EXIF

Ligazón a resumo con ligazóns a portais onde consultar metadatos EXIF

Metashield Clean-up

ferramenta de Eleven Paths Metashield Clean-up

Documento PDF de exemplo

RevEye

descubre se unha foto é nova ou antiga con RevEye

complemento para Chrome de RevEye

complemento para Firefox de RevEye

Sensity

ferramenta de detección deepfakes (require rexistro)

imaxe exemplo

imaxe falso positivoexemplo 2

imaxe sen modificar

TinEye

ferramenta de búsqueda de imaxes inversa TinEye

imaxe contrastada exemplo


imaxe exemplo 1


imaxe cargando móbiles

imaxe exemplo 2

OSINT

analizador de imaxes

detecta manipulación photoshop

FotoForensics

verificación de imaxes con FotoForensics

imaxes manipuladas exemplos Descargamos as imaxes ao noso equipo e despois subímolas

imaxe exemplo1 Descargamos a imaxe ao noso equipo e despois subímola

16 fotos manipuladas que pasaron á historia

imaxe exemplo2 Descargamos a imaxe ao noso equipo e despois subímola

Verified Pixel

verificación en redes sociais Verified Pixel

(contido non actualizado)

vídeos

verificador YouTube

INVID


é unha ferramenta da AFP (Agence France-Presse) que aporta unha serie de datos que poden descubrir unha grabación falseada.

tutorial de INVID

comproba vídeos con INVID

Tamén ten un plugin

Youtube Data Viewer

vídeo de morcegos


vídeo de exemplo


verificación de vídeo en Youtube

(Ferramenta de Amnistía Internacional)

Twitter

foller.me

información sobre calquer perfil público de Twitter Foller me

Twitter

Búsqueda avanzada de Twitter

EU Disinfo Lab

ONG independente centrada na UE coa misión de sensibilizar sobre a desinformación EU Disinfo Lab

Bots


detectar bots Botometer

¿cómo detectar bots?

exemplos tweets correos

contrastar

Fontes oficiais

Ligazón a resumo con ligazóns a portais onde consultar
Fontes Oficiais e portais de transparencia

Archive


Páxinas web gardadas ao longo do tempo Archive

Patrimonio cultural Archive-IT

Bellingcat


colectivo internacional independente de investigadores e periodistas ciudadanos Bellingcat

European Web Archive


versións históricas de sitios web European Web Archive

EMA


Axencia Europea de Medicamentos EMA

Europa


portal oficial de datos europeos

MoMo


vixiancia mortalidade MoMo

Buscadores Académicos

Academia edu


rede social de profesionales, estudiantes e investigadores Academia edu

(require rexistro)

Chemedia


Ten artículos, documentos, libros ou revistas de contido especializado sobre moitos temas académicos Chemedia

ERIC


iniciativa do Centro de información de recursos educativos do Instituto de Ciencias da Educación de Estados Unidos ERIC

Gallica


iniciativa da Biblioteca Nacional de FranciaGallica

Google Académico


buscador académico de Google

Microsoft Academic


buscador académico de Microsoft

Redalyc


Rede de Revistas Científicas de España, Portugal, América Latina eo Caribe Redalyc

Refseek


páxinas web contrastadas e verificadas, enciclopedias, revistas especializadas e moitos documentos publicados. Refseek

Scielo


múltiples contidos académicos en Scielo

The Free Library


múltiples contidos académicos en The Free Library

Transparencia

               Transparentiatwitter buscador de diñeiro público exemplos: Presidenta Congreso <> Presidenta Senado <> Presidenta SEPI <> Contratos Cantabria <> Casa Real <> Datos e Estatísticas

Portal transparencia Xunta <>