Press "Enter" to skip to content

Desinformación

infodemia <> cómo evitala <> mente (utilizado en phishing) <>  materia de periodismo

Medios de Comunicación

cómo actuar – decálogo <> influencia social vídeo <> cómo combater emocións

luz de gas é unha maneira de manipulación que trata de provocar que outra persona ou grupo de personas cuestione a súa propia realidade, memoria ou percepcións, tratando de convencer da existencia dun feito falso e da non existencia dun suceso real.

OCDE

Páxina Oficial OCDE

¿está a xuventude preparada? pdf

estudiantes non saben identificar noticias falsas

informe lectores do século XXI

descubrindo datos sobre noticias falsas

Computional Propaganda Project

Universidade Oxford Computional Propaganda Project

DEMTECH

Universidade Oxford DEMTECH

COMPROP

Unión Europea COMROP

Google Discover   <> Google <> Google -COVID19 <>    así se manipula a información e a publicidade       <> Comisión Europea <>

guerra, información e desinformación  <>   fábricas de trols <>

COVID-19

6 tipos de mensaxes máis comúns contra as vacinas <> desinformación <> rumores <>

eleccións 10N      <>  contas falsas  <>    espías <> Garbo <>    propaganda e influencia <> negocio noticias falsas <> noticias falsas eleccións

comuna de Paris <> manipulación política <> desinformación

exemplos opinións falsas en produtos e servizos:

Opinións Falsas

coidado coas opinións falsas

trama de pagos por reseñas falsas

alerta de opinións falsas da OCU

opinións falsas en produtos informe OCU

opinións falsas en internet – OCU – vídeo

opinións falsas en restaurantes

opinións falsas en restaurantes

páganme por facer reviews falsas

Amazon

falsas reseñas en Amazon

TripAdvisor

¿cómo detecta as opinións falsas TripAdvisor

a dimensión do Fraude

 terraplanistas  <> 5G <> bioloxía <>   referencias bibliográficas <> sitios de referencia e sitios de destino  

alimentación

fake news alimentarias <>

Exemplos

vídeo ralentizado <> vídeos falsos <>  gravación escenificada   <> foto <> periodismo <> desinformación

vídeos CXI (imaxes xeradas por ordenador) manipulados     <> Miguel Lacambra <>

perspectiva das imaxes <>  foto Gran VíaIgnacio Pereira <> Europa <>

fotografías falsas <>

opinións Amazon falsas  <> crear identidade falsa

Infografías

o virus da viralidade <> coronabulos <>   fake news <> desinformación no ciberespacio

curva de contaxios <> Deep <> ¿quén controla aos medios? <> Fake News <> palabra do ano 2017

Fake Newsdebuxos <> fake news e internet <> fake <>